Skip to main content

 • Miejscowość: Lubań
 • Ulica: Leśna 8
 • Strona www: www.zszluban@jg.onet.pl
 • Telefon: 75 7222678
 • E-mail: zszluban@jg.onet.pl
 • Dyrektor: Eugeniusz Wiktor Zdunek
 • O szkole: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych tworzą: Technikum im. S. Drzewieckiego, Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. S. Drzewieckiego w Lubaniu oraz Branżowa Szkoła I Stopnia im. S. Drzewieckiego. Szkoła od ponad pół wieku funkcjonuje jako placówka kształcenia - głównie zawodowego. Celem szkoły jest zapoznanie uczniów z osiągnięciami dziedzin technicznych, zwłaszcza elektryki, elektrotechniki, elektroniki i mechaniki oraz zaakcentowanie postaw innowacyjności,kreatywności i możliwości rozwoju związanego z naukami technicznymi. Placówka posiada własne pracownie i warsztaty szkolne, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pod okiem doświadczonych nauczycieli. W związku z potrzebami rynku lokalnego związanymi z kształceniem zawodowym, szkoła współpracuje z lubańskimi przedsiębiorcami i specjalistycznymi zakładami pracy, w których uczniowie odbywają praktyki i staże. W szkole funkcjonuje klasa pod patronatem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze.
 • Szkoła dostosowana dla osób niepełnosprawnych: NIE
 • Rodzaj szkół kształcenia zawodowego wchodzących w skład placówki: Technikum , Zasadnicza Szkoła Zawodowa , Branżowa szkoła I stopnia
 • Rodzaj zawodów, w których szkoła prowadzi kształcenie: elektryk , mechanik pojazdów samochodowych , technik elektryk , technik mechanik
 • Informacja o kadrze pedagogicznej: W szkole zatrudnieni są nauczyciele przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących oraz nauczyciele języków obcych. Zatrudnieni nauczyciele posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe, wychodząc na przeciw wymaganiom rynku pracy stale podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności co wpływa na poprawę kształcenia uczniów.
 • Zasoby szkoły: Na terenie szkoły znajdują się sale przedmiotowe, pracownie informatyczne, specjalistyczne oraz biblioteka szkolna. Zaplecze sportowe: sala gimnastyczna, siłownia.
 • Rodzaj zajęć dodatkowych: Szkoła zapewnia możliwość rozwijania zainteresowań uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz uczestniczenia w zajęciach w ramach realizowanych przez szkołę projektów edukacyjnych, konkursach i zawodach.
Pokaż oferty