Skip to main content

 • Miejscowość: Bolesławiec
 • Ulica: Komuny Paryskiej 6
 • Strona www: http://www.sucharski.edu.pl
 • Telefon: 75 732 40 00
 • E-mail: zsoiz1@poczta.onet.pl
 • Dyrektor: mgr Laura Słocka-Przydróżna
 • O szkole: POZNAJ NAS ! Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. majora Henryka Sucharskiego w Bolesławcu to szkoła z ponad 50-letnią tradycją. Jej atutem jest prowadzenie wysokiej jakości działalności dydaktycznej; elastyczność w zakresie dostosowywania kształcenia do potrzeb i zainteresowań młodzieży z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy; wykwalifikowana kadra pedagogiczna z uprawnieniami egzaminatorów OKE; nowoczesna baza techno – dydaktyczna; realizacja programów edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej; zaangażowanie w działalność społeczno – gospodarczą oraz wolontariat i życie kulturalne i społeczne miasta i regionu. Edukacja w ZSOiZ oparta jest na schemacie: dobry start → kompetencje – klucz do przyszłości → wysoka jakość edukacji → kompetencje dorosłych – stały rozwój → mobilność.
 • Szkoła dostosowana dla osób niepełnosprawnych: -
 • Rodzaj szkół kształcenia zawodowego wchodzących w skład placówki: Technikum , Branżowa szkoła I stopnia
 • Rodzaj zawodów, w których szkoła prowadzi kształcenie: kucharz , technik ekonomista , technik hotelarstwa , technik organizacji reklamy , technik spedytor , technik żywienia i usług gastronomicznych , inne
 • Informacja o kadrze pedagogicznej: -
 • Zasoby szkoły: -
 • Rodzaj zajęć dodatkowych: DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ ? Kadra pedagogiczna – szkoła dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą z uprawnieniami egzaminatorów OKE. Baza dydaktyczna – szkoła posiada pracownie specjalistyczne do kształcenia zawodowego, firmy symulacyjne, pracownie multimedialne, bibliotekę, nowoczesny stadion lekkoatletyczny i salę sportową, stołówkę. Ośrodek egzaminacyjny – szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym we wszystkich prowadzonych zawodach. Praktyki zawodowe – organizuje szkoła dla wszystkich zawodów w nowoczesnych przedsiębiorstwach w krajowych lub zagranicznych. Dodatkowe kwalifikacje - szkoła w ramach CKU umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji w wybranych zawodach. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia – szkoła w ramach projektów oferuje możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, np. barman, barista, wózki widłowe, Konkursy ogólnokształcące i zawodowe Staże zawodowe. Klasa mundurowa – szkolenie wojskowe Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. JEDYNA SZKOŁA W POWIECIE!!! Doradztwo zawodowe, pedagogiczne i psychologiczne. Europejska Strategia Umiędzynarodowienia.
Pokaż oferty