Skip to main content

 • Miejscowość: Lubań
 • Ulica: Kopernika 31
 • Strona www: www.zspimkzl.pl
 • Telefon: 75 722 25 30
 • E-mail: ksp@zspimkzl.pl
 • Dyrektor: Lidia Błażków
 • O szkole: Historia naszej szkoły rozpoczyna się w 1946 roku. Od czasu, kiedy Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa inaugurowała swoją działalność, dzieli Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej sześćdziesiąt lat, ale łączy historia jednej szkoły. Szkoła zmieniła budynek, nazwy, kierunki kształcenia, ale zachowała swoją tradycję. Obecnie jesteśmy jedną z największych szkół w powiecie lubańskim. Zyskaliśmy prestiż w środowisku dzięki wspólnym staraniom zespołu kierowniczego, kadry nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi. Dbamy o dobrą jakość pracy. Posiadamy Certyfikaty Szkoły Przyjaznej Uczniom, Super Szkoły oraz Tytuł Szkoły z Klasą, a ten tytuł w tym roku otrzymali również nasi nauczyciele. Komfort pracy i nauki zapewniają odnowione, jasne pomieszczenia oraz bardzo dobrze wyposażone klasopracownie przedmiotowe, a wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole gwarantuje całodobowy monitoring i oddani, solidni pracownicy szkoły.
 • Szkoła dostosowana dla osób niepełnosprawnych: NIE
 • Rodzaj szkół kształcenia zawodowego wchodzących w skład placówki: Technikum , Zasadnicza Szkoła Zawodowa , Branżowa szkoła I stopnia
 • Rodzaj zawodów, w których szkoła prowadzi kształcenie: cukiernik , drukarz , elektromechanik pojazdów samochodowych , elektryk , fryzjer , kucharz , mechanik pojazdów samochodowych , monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych , monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie , murarz – tynkarz , operator obrabiarek skrawających , piekarz , sprzedawca , stolarz , technik hotelarstwa , technik informatyk , technik logistyk , technik organizacji reklamy , technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Informacja o kadrze pedagogicznej: W szkole zatrudniona jest zaangażowana kadra pedagogiczna: nauczyciele przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, nauczyciele języków obcych. Nauczyciele posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe, stale podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności, co wpływa na poprawę kształcenia uczniów jako przyszłych specjalistów oraz współpracę w zakresie dydaktycznym, badawczo-rozwojowym i promocyjnym.
 • Zasoby szkoły: ▪ WI-FI na terenie całej szkoły ▪ dziennik elektroniczny – dostępność informacji o uczniach ▪ 5 pracowni informatycznych ▪ gabinety przedmiotowe wyposażone w tablice multimedialne ▪ biblioteka szkolna oraz czytelnia multimedialna ▪ pracownia gastronomiczna i hotelarska ▪ pracownia logistyczna ▪ zaplecze sportowe: sala gimnastyczna, sala aerobiku, nowoczesna siłownia, boiska do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę koszykową, piłkę siatkową ▪ całodobowy monitoring
 • Rodzaj zajęć dodatkowych: Szkoła oferuje możliwość rozwijania swoich zainteresowań w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz możliwość uczestniczenia w licznych konkursach, zawodach i olimpiadach.
Pokaż oferty