Skip to main content

 • Miejscowość: Bogatynia
 • Ulica: Kościuszki 33
 • Strona www: www.zszbogatynia.pl
 • Telefon: 757733374
 • E-mail: zszbogatynia@o2.pl
 • Dyrektor: Katarzyna Koman
 • O szkole: Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni powstał 01.08.1994r. z przekształcenia Zasadniczej Szkoły Górniczej w Bogatyni. Początkowo w skład Zespołu wchodziła Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Liceum Zawodowe. Od roku 2002 skutkiem reformy oświaty w skład Zespołu weszły Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum, Liceum Profilowane oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych. Obecnie w Zespole Szkół Zawodowych funkcjonują trzy typy szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia. Szkoła popularnie w środowisku nazywana „Górnikiem” zapewnia uczniom naukę w wyremontowanych budynkach wyposażonych w monitoring. Ponadto szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami specjalistycznymi do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich, mechatronik, mechanik, informatyk i ślusarz. Stale rozbudowywana jest oferta edukacyjna szkoły, proponuje się nowe kierunki kształcenia odpowiadające na potrzeby lokalnego rynku pracy, np. ogrodnik, operator obrabiarek skrawających.
 • Szkoła dostosowana dla osób niepełnosprawnych: TAK
 • Rodzaj szkół kształcenia zawodowego wchodzących w skład placówki: Technikum , Zasadnicza Szkoła Zawodowa , Branżowa szkoła I stopnia
 • Rodzaj zawodów, w których szkoła prowadzi kształcenie: fryzjer , kucharz , lakiernik , mechanik pojazdów samochodowych , murarz – tynkarz , ogrodnik , operator obrabiarek skrawających , ślusarz , sprzedawca , technik hotelarstwa , technik informatyk , technik mechanik , technik mechatronik , technik usług fryzjerskich
 • Informacja o kadrze pedagogicznej: Szkoła zatrudnia wysoce wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która stale podnosi swoje kompetencje i umiejętności zawodowe, aby przekazywana wiedza była jak najbardziej aktualna i zgodna z oczekiwaniami rynku pracy.
 • Zasoby szkoły: W szkole znajdują się specjalistyczne pracownie zawodowe: mechaniczna, mechatroniczna, fryzjerska i hotelarska oraz 4 pracownie komputerowe i warsztaty szkolne dla zawodu ślusarz.
 • Rodzaj zajęć dodatkowych: Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach projektu Regsi a także kursy zawodowe i praktyki zagraniczne oraz staże zawodowe u pracodawców.
Pokaż oferty