Skip to main content

 • Miejscowość: Zgorzelec
 • Ulica: Francuska 6
 • Strona www: www.zspemilka.pl
 • Telefon: 75 77 523 93
 • E-mail: j.skwarczewska@wp.pl
 • Dyrektor: mgr Jadwiga Barbara Buciuto
 • O szkole: -
 • Szkoła dostosowana dla osób niepełnosprawnych: TAK
 • Rodzaj szkół kształcenia zawodowego wchodzących w skład placówki: Technikum , Zasadnicza Szkoła Zawodowa , Branżowa szkoła I stopnia
 • Rodzaj zawodów, w których szkoła prowadzi kształcenie: cukiernik , elektryk , fryzjer , kucharz , lakiernik , mechanik pojazdów samochodowych , murarz – tynkarz , piekarz , sprzedawca , stolarz , technik architektury krajobrazu , technik budownictwa , technik hotelarstwa , technik logistyk , technik mechanik pojazdów samochodowych , technik organizacji reklamy , technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Informacja o kadrze pedagogicznej: Kadra ZSP w Zgorzelcu liczy 74 nauczycieli. Z czego 29 osób to nauczyciele przedmiotów zawodowych
 • Zasoby szkoły: Baza dydaktyczna: 40 gabinetów lekcyjnych (ogólnych i zawodowych), 1 pracownia fryzjerska, 4 pracownie komputerowe, 2 pracownie gastronomiczne, 1 pracownia hotelarska. Łącznie 48 gabinetów. Szkoła posiada warsztaty. Infrastruktura sportowa: 1 boisko do siatkówki, 1 boisko do koszykówki, 1 boisko do piłki ręcznej, 2 korty tenisowe, 1 boisko wielofunkcyjne, 4 bieżnie proste, 2 skocznie, 1 rzutnia, 2 hale sportowe, 1 mała sala gimnastyczna.
 • Rodzaj zajęć dodatkowych: -
Pokaż oferty