Skip to main content

 • Miejscowość: Lubań
 • Ulica: Władysława Łokietka 2
 • Strona www: http://www.zspmickiewicz.edu.pl/
 • Telefon: 75/6465116
 • E-mail: loluban@poczta.onet.pl
 • Dyrektor: Renata Czuj
 • O szkole: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza to szkoła z tradycją, sięgającą 1945 roku. W jej skład wchodzą Liceum Ogólnokształcące z szeroką ofertą klas profilowanych oraz Technikum kształcące w zawodach technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła prowadzi stałą, efektywną współpracę z zakładami pracy branży ekonomicznej i informatycznej, gdzie uczniowie realizują praktyki zawodowe. Corocznie, po zakończeniu praktyk szkoła organizuje konferencję podsumowującą odbyte praktyki zawodowe z udziałem pracodawców, którzy przyjęli uczniów na praktyki. W programie nauki w zawodzie technik ekonomista uwzględniono stałą współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, który sprawuje Patronat nad klasami ekonomicznymi. Politechnika Wrocławska oraz Hochschule Zittau/Gӧrlitz, niemiecka uczelnia wyższa objęły swoim Patronatem uczniów kas informatycznych. Wyniki matur i egzaminów zawodowych są wysokie plasując szkołę na wiodącej pozycji w corocznych podsumowaniach.
 • Szkoła dostosowana dla osób niepełnosprawnych: TAK
 • Rodzaj szkół kształcenia zawodowego wchodzących w skład placówki: Technikum
 • Rodzaj zawodów, w których szkoła prowadzi kształcenie: technik ekonomista , technik informatyk
 • Informacja o kadrze pedagogicznej: W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu zatrudnionych jest 54 nauczycieli, w tym 11 nauczycieli realizuje zajęcia z kształcenia zawodowego w technikum informatycznym i technikum ekonomicznym.
 • Zasoby szkoły: Baza dydaktyczna szkoły spełnia wymogi kształcenia ogólnego i zawodowego. Zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonych, specjalistycznych pracowniach zawodowych, odpowiadającym współczesnym określonych w podstawie programowej. W szkole funkcjonują ośrodki egzaminacyjne dla wszystkich kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista. Uczniowie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. W zasobach szkoły są: hala sportowa, siłownia, sala do tenisa stołowego i aerobiku, aula, biblioteka, pracownie i laboratoria kształcenia ogólnego. Cały budynek szkoły wyposażony jest w Wi-Fi i jest całodobowo monitorowany.
 • Rodzaj zajęć dodatkowych: W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne oferujące możliwość rozwijania zainteresowań uczniów oraz przygotowujące do licznych konkursów, zawodów i olimpiadach przedmiotowych.
Pokaż oferty