Skip to main content

 • Miejscowość: Zgorzelec
 • Ulica: Powstańców Śląskich 1
 • Strona www: www.zszil.pl
 • Telefon: 757 752 444
 • E-mail: szkola@zszil.pl
 • Dyrektor: Szymon Karolak
 • O szkole: Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu to szkoła o mocnej pozycji na edukacyjnym rynku miasta i regionu z ponad 50-letnią historią swego istnienia. W skład Zespołu wchodzi Liceum Ogólnokształcące o profilu wojskowych i zdrowotnym oraz Technikum kształcące w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektryk, technik elektronik, technik obsługi turystycznej, technik ochrony środowiska i technik informatyk.
 • Szkoła dostosowana dla osób niepełnosprawnych: NIE
 • Rodzaj szkół kształcenia zawodowego wchodzących w skład placówki: Technikum
 • Rodzaj zawodów, w których szkoła prowadzi kształcenie: technik cyfrowych procesów graficznych , technik elektryk , technik informatyk , technik obsługi turystycznej
 • Informacja o kadrze pedagogicznej: W skład kadry pedagogicznej wchodzi ponad 50 nauczycieli o różnym stopniu awansu zawodowego z przewagą nauczycieli dyplomowanych. Każdy z nich posiada niezbędne kwalifikacje do nauczania odpowiednich przedmiotów czy to ogólnokształcących czy zawodowych. W skład kadry zarządzającej wchodzą: dyrektor szkoły, wicedyrektor ds. wychowawczych, wicedyrektor ds. pedagogicznych oraz kierownik kształcenia praktycznego. Swoją pomoc dla uczniów oferuje również dwóch pedagogów szkolnych.
 • Zasoby szkoły: Baza szkoły pozwala na prowadzenie zajęć w systemie jednozmianowym. Uczniowie mają możliwość nauki języków obcych: niemieckiego, angielskiego. Szkoła posiada dużą i nowoczesną bazę dydaktyczną. Zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonych, specjalistycznych pracowniach zawodowych, odpowiadającym współczesnym wymogom edukacyjnym. W szkole jest 5 pracowni informatycznych z dostępem do internetu poprzez łącze DSL. Zasoby szkoły to również duży kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach funduszy unijnych.
 • Rodzaj zajęć dodatkowych: -
Pokaż oferty