Skip to main content

Wizytówki szkół

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szkołami ponadgimnazjalnymi, z terenu trzech powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego. Szkoły te biorą udział w projekcie „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”.

Znajdują się tu następujące informacje:

·         nazwa szkoły wraz z jej danymi teleadresowymi, adres strony internetowej oraz zdjęcie

·         imię i nazwisko dyrektora

·         wykaz kierunków kształcenia

·         krótką informację o kadrze pedagogicznej

·         informację o zasobach szkoły (np. pracownie, biblioteka)

·         informację o zajęciach dodatkowych dla uczniów, a także o realizowanych projektach edukacyjnych

Informacje zawarte w poszczególnych wizytówkach mają na celu zaprezentowanie szkół uczestniczących w projekcie REGSI, co pozwoli nie tylko na bliższe ich poznanie ale także ułatwi uczniom i ich rodzicom wybór odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej i zaplanowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Natomiast dla nauczycieli doradców edukacyjnych ze szkół podstawowych dane zawarte w wizytówkach umożliwią efektywniejsze wspieranie swoich uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Zobacz wizytówki