Skip to main content

Wizytówki przedsiębiorstw

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z lokalnymi i regionalnymi przedsiębiorstwami, które oferują możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, poprzez udział w praktykach lub stażach zawodowych, a także podjęcie pracy.

Poprzez zaprezentowanie się Przedsiębiorcy na Platformie REGSI uczniowie z całego regionu mają możliwość bliższego poznania przedsiębiorstwa, co ułatwi im wybór odpowiedniego miejsca na rozpoczęcie indywidualnej kariery zawodowej.

Znajdują się tu informacje o branży, w której funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, o jego planach rozwojowych, o poszukiwanych pracownikach i oczekiwanych kompetencjach, co z pewnością ułatwi absolwentom szkół ponadgimnazjalnych znalezienie odpowiedniej pracy.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz doradcy edukacyjno-zawodowi, na podstawie danych zaprezentowanych przez Przedsiębiorców, lepiej poznają zapotrzebowanie regionalnego i lokalnego rynku pracy, co pozwoli im na zapewnienie uczniom odpowiednio ukierunkowanego wsparcia, zgodnego z aktualnym zapotrzebowaniem  na rynku pracy, co z pewnością pozytywnie wpłynie na jeszcze lepsze planowanie ścieżki kariery zawodowej przyszłych absolwentów.

Lepsza znajomość przedsiębiorstw działających w regionie może również przyczynić się do inicjowania współpracy między szkołami a przedsiębiorstwami co z pewnością będzie korzystne dla przyszłych absolwentów, rozpoczynających swoją karierę zawodową.

Zobacz wizytówki