Skip to main content

Testy multimedialne

Testy multimedialne adresowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Osoba rozwiązująca testy uzyska informację zwrotną, która pozwoli na ocenę własnych umiejętności, zdolności, predyspozycji i zainteresowań. Ponadto dowie się, do jakich zawodów ma predyspozycje. Dzięki uzyskanym informacjom łatwiej będzie wybrać właściwą ścieżkę rozwoju kariery zawodowej.

Po rozwiązaniu testu automatycznie zostaną wygenerowane jego wyniki, wskazując uczniowi jego zainteresowania i uzdolnienia oraz zawody, które najbardziej mu odpowiadają oraz określą szanse na rozwój własnego biznesu.

Test uczeń może wykonać w domu lub w szkole. Przy analizowaniu uzyskanych informacji zwrotnych doradzamy kontakt z nauczyciele doradztwa edukacyjno-zawodowego, wychowawcą lub pedagogiem szkolnym.

Testy można wypełnić raz lub np. zaplanować cykl badania predyspozycji zawodowych ucznia w klasie pierwszej, potem w klasach wyższych i porównywać uzyskane wyniki.


Testy zostały opracowane w ramach projektu „Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu” realizowanego przez Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, w ramach PO KL 3.4.3 POKL w latach 2009 – 2011.

Dziś dawne narzędzia badawcze otrzymały nową szatę graficzną i nowe możliwości ich multimedialnego wykorzystania.


Serdecznie zapraszamy uczniów do poznawania własnych predyspozycji zawodowych i zainteresowań poprzez wypełnianie testów i otrzymanie informacji zwrotnych.

Zaloguj się do platformy