Skip to main content

Przewodnik po REGSI

 

O projekcie…

 
Projekt pt. „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)” adresowany jest do uczniów i nauczycieli z trzech powiatów: lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego. Ma charakter edukacyjno-zawodowy, a jego celem jest dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do lokalnego rynku pracy.

W ramach tego przedsięwzięcia wsparcie otrzymują:

  • 10 szkół kształcenia zawodowego w regionie,
  • co najmniej 40 nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno-zawodowych,
  • co najmniej 500 uczniów.

 
Szkoły zostały wyposażone w sprzęt multimedialny na potrzeby poradnictwa edukacyjno-zawodowego. W każdej z nich są realizowane działania edukacyjno-zawodowe w formie dodatkowych konsultacji dla uczniów i rodziców, działania promujące doradztwo w lokalnym środowisku.

Działa regionalna e-platforma doradztwa edukacyjno-zawodowego (REGSI), dedykowana trzem grupom odbiorców: uczniom, nauczycielom przedmiotów zawodowych, doradcom edukacyjno-zawodowym oraz szkołom. Na platformie REGSI są dostępne: materiały dydaktyczne, interaktywne testy, szkolenia e-learningowe dostępne są dla uczniów i nauczycieli oraz zainteresowanych przedsiębiorców. Ponadto użytkownik znajdzie tu e-bazy różnych zasobów, m.in. związanych z poszukiwanymi specjalnościami/zawodami w regionie, przygotowanych zgodnie z informacjami od pracodawców dot. organizacji staży, praktyk zawodowych, a także porównywarkę zawodów, oferty edukacyjne szkół.

Ponadto w ramach projektu realizowane jest wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno-zawodowych. Funkcjonuje regionalna sieć wsparcia i wymiany doświadczeń nauczycieli, z cyklem profesjonalnych szkoleń, a także szkolenie coachingowe w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Budżet projektu to 1.481.820,00 złotych.

Jego wnioskodawcą jest Powiat Lubański, a pomysłodawcą i realizatorem - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

Projekt przyczyni się do poprawy efektywności kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych regionu południowo-zachodniej części woj. dolnośląskiego.

Mapa serwisu