Skip to main content

Oferty szkoleniowe

Znajdują się tu oferty szkoleniowe szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego oraz Centrów Kształcenia Ustawicznego z południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego, z powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego.

 
Oferty szkoleniowe adresowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych, ich rodziców, a także do nauczycieli - doradców edukacyjno-zawodowych.

 
Lista ofert zawiera krótkie informację o danej ofercie. Gdy dana oferta nas zainteresuje, wówczas możemy wyświetlić o niej pełną informację, by zapoznać się z jej szczegółami.

 
Zestawienie w jednym miejscu ofert kształcenia z pewnością ułatwi dostęp do informacji, w jakich zawodach kształcą poszczególne szkoły z najbliższego otoczenia, a także ułatwi podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacji, czy też o odbyciu dodatkowych szkoleń.

 
Wszystkie oferty szkoleń są na bieżąco aktualizowane.

 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową placówek edukacyjnych z trzech powiatów południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego.

Zaloguj się do platformy