Skip to main content

Dodatkowe kwalifikacje

Znajdują się tu oferty szkoleniowe umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Oferty te adresowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych i ich rodziców, a także nauczycieli doradców edukacyjno-zawodowych.


Oferta szkoleniowa zawiera propozycje w różnych formach (szkolenia, kursy, kursy kwalifikacyjne) a instytucje i przedsiębiorstwa, które je proponują z reguły znajdują się w naszym regionie.

Szkolenia te dają możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji i podniesienia kompetencji, a także uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie dodatkowych kwalifikacji. 


Platforma REGSI ułatwia znalezienie konkretnych ofert szkoleniowych, które nie tylko dają możliwość uzupełnienia posiadanych już kwalifikacji zawodowych, ale i nabycie nowych – takich, które aktualnie poszukiwane są na rynku pracy.

 
Serdecznie zapraszamy do korzystania z ofert kształcenia zawodowego zamieszczonych na Platformie REGSI, w myśl zasady „uczenia się przez całe życie”.

Zaloguj się do platformy