Skip to main content

Materiały metodyczne

Zamieściliśmy tu różnorodne materiały metodyczne przydatne dla nauczycieli pełniących funkcję doradcy edukacyjno-zawodowego, a także dla pedagogów szkolnych.

Znajdują się tu dwa przewodniki metodyczne dla nauczyciela oraz dwa zestawy scenariuszy: po 30 scenariuszy zajęć edukacyjno – doradczych do pracy z uczniami technikum i uczniami zasadniczych szkół zawodowych.

Scenariusze mogą stanowić wsparcie dla nauczycieli i doradców zawodowych w prowadzeniu
zajęć edukacyjno – doradczych, w oparciu o nowoczesne i innowacyjne metody i narzędzia pracy.

A przewodniki metodyczne to uzupełnienie obudowy metodycznej dla doradców edukacyjno-zawodowych, nauczycieli przedmiotów zawodowych i pedagogów szkolnych w technikum i zasadniczej szkole zawodowej.

Na bieżąco zamieszczamy tu także inne materiały dydaktyczne opracowane w ramach różnych projektów edukacyjnych, realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, które także mogą wspierać nauczycieli i doradców w pracy z uczniami techników i zasadniczych szkół zawodowych.

Systematycznie zamieszczamy także materiały metodyczne wypracowane podczas pracy Regionalnej Sieci Wsparcia i Wymiany Doświadczeń nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno – zawodowych.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z materiałów metodycznych, zamieszczonych na Platformie REGSI.

Przejdź do listy materiałów     Zasoby biblioteczki nauczyciela